Informační a administrační web
info@akitainuczech.cz
Platinum krmiva

Podmínky chovnosti

PODMÍNKY CHOVNOSTI v klubu KCHMPP:

  • Akita inu je zařazován do chovu na základě bonitace nejdříve od 15 měsíců věku, jedné výstavy pořádané klubem a jedné výstavy vyššího typu (CACová) v jakékoliv třídě (kromě dorostu) se známkou Výborný nebo Velmi dobrý.
  • U psů i fen je povinné vyhodnocení RTG DKK s výsledkem max. C/C (2/2) včetně. Jedinec s DKK C (2) může být spojován pouze s jedincem s DKK A (0) nebo DKK B (1). Jedinci již chovní s DKK D (3) povoleno krytí pouze s jedincem s DKK A (0).
  • Chrup – pro zařazení do chovu jsou povoleny max. dva chybějící zuby P1, M3 nebo jejich kombinace, absence více zubů nebo jiných než P1 a M3 je diskvalifikující. Jedinec s chybějícími zuby může být spojen pouze s plnochrupým protějškem. V případě chybějících zubů následkem úrazu se uznává pouze potvrzení MVDr. T.Fichtela, Brno. Pokud bude jeho stanovisko souhlasné, bude na jedince pohlíženo, jako by chybějící zuby měl.
  • Věk pro zařazení do chovu: pes od 18-ti měsíců neomezeně, fena od 18-ti měsíců do 8 let věku.
  • Počet vrhů: 1 vrh v jednom kalendářním roce.
  • Při rtg DKK lze provést i rtg hlavy pro případné potvrzení plnochruposti v budoucnu.

převzato z webu KCHMPP.

Poradcem chovu je paní Barbora Duspivová, Mezi silnicemi 295/10, 326 00 Plzeň, tel.: 776 800 551, barcaduspivova@seznam.cz

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám!